REAL ESTATE MARKET OF THAILAND
สมัครสมาชิก/ลงประกาศ ฟรี !
 
ติดต่อโฆษณา

เงื่อนไขการลงโฆษณาบนเว็บไซต์

1. ต้องเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับบ้าน เช่น ขายบ้าน, โครงการหมู่บ้าน, ตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เป็นต้น
2. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2.1 โฆษณาพรรคการเมือง
2.2 โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือแอบแฝง อันส่อเจตนาว่าเป็นเรื่องการเมือง โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง
3. ต้องไม่เป็นการโฆษณากล่าวหา แก้ข้อหา แก้ข่าว
3.1 ความเสียหายของบุคคล หรือองค์กร อันเนื่องจากการตกเป็นข่าว
3.2 โฆษณาระบุความผิดของบุคคล หรือองค์กร ไม่ว่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว หรือธุรกิจ
4. ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า
4.1 โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคน ที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ
4.2 โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือบุคคล (ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่องจะ พิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋น อาจพิจารณาลงโฆษณาได้)
5. ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
5.1 โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
5.2 โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
5.3 โฆษณาขายใบ้หวย
5.4 โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะป็นการล่อลวงต้มตุ๋น
6. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

รูปแบบของโฆษณา มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบ Banner อยู่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บไซต์ ขนาดกว้าง 960px. สูง 265px.
2. แบบ Side อยู่ทางด้านข้างของเว็บไซต์ ขนาดกว้าง 250px สูง 250px.

ติดต่อโฆษณา

สถานที่ สำนักงานตลาดบ้านและที่ดินดอทคอม
830/35 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801236
มือถือ 081-8129997
แฟกซ์ 035-864103
อีเมล ao@idea2543.com, info@idea2543.com
Line ID. AOIDEA
Copyright © 2014 All rights reserved. 830/35 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801236 มือถือ 081-8129997 อีเมล info@idea2543.com